Top Abed Yaman Quotes

Browse top 1 most favorite famous quotes and sayings by Abed Yaman.

Favorite Abed Yaman Quotes

Abed Yaman Quotes Pictures

Abed Yaman Quotes

Today's Quote

Makakapili ka ng lugar na uupuan mo, pero hindi mo mapipili ang taong uupo sa puwang sa tabi mo... Ganyan ang senaryo sa bus. Ganyan din sa pag-ibig... Lalong 'di mo kontrolado kung kelan siya bababa."
Author: Bob Ong

Famous Authors

Popular Topics