Alberts Bels Quotes About Tie

Browse 10 famous quotes of Alberts Bels about Tie.

"Lai saprastu savus vistuvakos cilvekus, man jasaprot pašam sevi. Jo kopš manas piedzimšanas briža es esmu paklauts tadu pašu speku iedarbibai ka vini. Es esmu paklauts laikam, un laiks ir paklauts man. Es esmu paklauts sabiedribai, un sabiedriba ir paklauta man. Ka rodas pasaules uzskats? Uz šo jautajumu man vel jaatbild sev pašam. Man vajag sagremot pašam sevi, pirms es drikstu kerties pie citiem." ~ Alberts Bels
"Cilveks ka daudzrocis Šiva sniedz pasaulei pretim plaukstas, cenzdamies vairak saskarties ar sev lidzigiem, cenzdamies but derigs. Ta tam jabut." ~ Alberts Bels
"Lidzko cilveks parstaj šaubities, vinš ir slims. Lidzko cilveks parstaj domat, vinš ir miris." ~ Alberts Bels
"Tikai neaizmirstiet, ka ari meness ir skaists, kaut ari spid ar atstarotu gaismu." ~ Alberts Bels
"Vinš smaidija. Nauda.? Ko vinš buri vareja iesakt ar naudu, buri nauda nebija nekas, vai vinš vareja nopirkt atslegu.? Vai metala zagi, ar ko parzaget stienus.? Vai edienu.? Vai dzerienu.? Buri nauda nebija nekas. Naudai truka seguma. Nauda dereja vienigi iekuram." ~ Alberts Bels
"Kas ir stiprs, salauž stienus. Kam nav speka, tas ironize par stieniem. Kas ir stiprs, tas iznicina buri. Kam nav speka, tas rada bura filozofiju. Jo tikai ta var buri dzivot." ~ Alberts Bels
"Galvenais ir padaritais darbs, nevis nepaveiktie labie nodomi." ~ Alberts Bels
"Stigros staipeknos, steidzigi stiegu. Tu savilki cieta mezgla manu dveseli, noziedzigais buri. Ta es savilkšu tavus stienus.! Tu esi apvijis ar stieniem manu augumu, bet nekad tu nevaresi savus stienus ievit man galva. Te slepjas mans speks un tavs nespeks. Manas domas ka putni ir svabadas. Ja ari nomiršu, vienalga, ka pislis izvejošu cauri stieniem, bušu brivs atomu pirmsakuma, bet tu, buri, sarusesi un sabirzisi, jo neviens buris vel nav mužigs. Tikai mes- cilveki." ~ Alberts Bels
"Lai ieraudzitu, attalinieties. Lai saprastu, domajiet nakti. Lai nepazaudetu, nepiesavinieties. Lai netraucetu, pacelieties augstak. Esiet atklati, sastopieties pec izdarita darba, nenesiet lidzi tukšas udens kruzes, jutiet ka zila lode rote, un skatieties uz saules pusi. Tikai neaizmirstiet, ka ari meness ir skaists, kaut ari spid ar atstarotu gaismu. Esiet!" ~ Alberts Bels
"Sabiedriba to tikai vien doma ka mani izkalpinat, izspiest sulu, izdzit uz to beidzamo un tad nu pecgala doma ar pensiju atpirkties. Vai lai es palidzu sevi bendet.? Ne, to vini no manis nesagaidis.! Es gribu dzivot ne sliktak ka visi, bet es neesmu tads mulkis, lai ta liektu muguru ka visi." ~ Alberts Bels
Quotes About tie

Today's Quote

What words say does not last. The words last. Because words are always the same, and what they say is never the same."
Author: Antonio Porchia

Famous Authors

Popular Topics