Top Alexandar Tomov Junior Quotes

Browse top 2 most favorite famous quotes and sayings by Alexandar Tomov Junior.

Favorite Alexandar Tomov Junior Quotes

Alexandar Tomov Junior Quotes Pictures

Alexandar Tomov Junior Quotes
Alexandar Tomov Junior Quotes

Today's Quote

Një intelektual thotë një gjë të thjeshtë në një mënyrë të vështirë. Një artist thotë një gjë të vështirë në një mënyrë të thjeshtë."
Author: Charles Bukowski

Famous Authors

Popular Topics