Top B F Skinner Quotes

Browse top 6 most favorite famous quotes and sayings by B F Skinner.

Favorite B F Skinner Quotes

B. F. Skinner Quotes Pictures

B. F. Skinner Quotes
B. F. Skinner Quotes
B. F. Skinner Quotes

Today's Quote

Varia se teme sã nu ne îndrãgostim unul de altul si se þine toatã ziua de noi. Cu mintea ei strîmtã, ea nu poate înþelege cã noi suntem mai presus de dragoste, cã nãzuim sã ne ridicãm peste tot ce e meschin si trecãtor, peste tot ceea ce ne împiedicã sã fim liberi si fericiþi. Iatã adevãratul înþeles si þelul vieþii noastre: înainte! Nimic nu ne va opri sã ne urmãm calea spre steaua ce strãluceste aprinsã în depãrtare. Inainte, deci! Sã nu rãmîneti în urmã, prieteni..."
Author: Anton Chekhov

Famous Authors

Popular Topics