Top B Truly Quotes

Browse top 3 most favorite famous quotes and sayings by B Truly.

Favorite B Truly Quotes

B. Truly Quotes Pictures

B. Truly Quotes
B. Truly Quotes
B. Truly Quotes

Today's Quote

Casový golem povstal a byl, ignoroval linearitu kolem sebe, pouze byl.Byl narušením, strašlivým proniknutím do sledu okamžiku, sraženinou v diachronii, která s nemyslící arogancí své existence nevenovala tomuto zprznení ontologie sebemenší pozornost.The time golem stood and was, ignored the linearity around it, only was. It was a violence, a terrible intrusion in the succession of moments, a clot in diachrony, and with the dumb arrogance of its existence it paid the outrage ofontology no mind."
Author: China Miéville

Famous Authors

Popular Topics