Top Banani Ray Quotes

Browse top 4 most favorite famous quotes and sayings by Banani Ray.

Favorite Banani Ray Quotes

Banani Ray Quotes Pictures

Banani Ray Quotes
Banani Ray Quotes
Banani Ray Quotes

Today's Quote

Ka njerëz që kanë nevojë për të: një dashuri të madhe dhe të paarritshme. Ajo anë e mirë e jetës, e cila ty të shkakton dhimbje dhe të kujton se sa banale dhe e ligë është pjesa tjetër."
Author: Christine Grän

Famous Authors

Popular Topics