Top Catherine Booth Quotes

Browse top 1 most favorite famous quotes and sayings by Catherine Booth.

Favorite Catherine Booth Quotes

Catherine Booth Quotes Pictures

Catherine Booth Quotes

Today's Quote

...dat ook het meest sluitende systeem en het meest universele rationalisme ten slotte altijd stoot op het irrationele van het menselijk denken. Geen enkele ironische evidentie, geen enkele belachelijke tegenspraak, die de rede in diskrediet brengt, ontgaat hem. Slechts één ding interesseert hem en wel de uitzondering, of deze nu door de geschiedenis van het hart of van de geest voorkomt.[...] Hij stelt om te beginnen vast dat er geen absolute waarheid bestaat..."
Author: Albert Camus

Famous Authors

Popular Topics