David Lipsky Quotes About Ear

Browse 3 famous quotes of David Lipsky about Ear.

"If you can think of times in your life that you've treated people with extraordinary decency and love, and pure uninterested concern, just because they were valuable as human beings. The ability to do that with ourselves. To treat ourselves the way we would treat a really good, precious friend. Or a tiny child of ours that we absolutely loved more than life itself. And I think it's probably possible to achieve that. I think part of the job we're here for is to learn how to do it. I know that sounds a little pious. -- David Foster Wallace" ~ David Lipsky
"He had finished and collected the three years of drafts [of Infinite Jest], and finally sat down and typed the whole thing. Wallace didn't really type; he input the giant thing twice, with one finger. "But a really fast finger." ~ David Lipsky
"David Lipsky: Why aren't you married at thirty-four?David Foster Wallace: You first.David Lipsky: Um-I think it's hard to fill that role...to cast it and to fill it when you know it's for thirty or forty years...someone who, whatever mental landscape you're in, they're going to be in it too, you need someone who'll fit any landscape you can imagine." ~ David Lipsky
Quotes About ear

Today's Quote

Velikost historických osobností nikdy nespocívala v jejich absolutním podrobení konvenci, ale tkvela naopak v jejich osvobození od konvence a ve spásné svobode. Vycnívaly jako vrcholky hor z masy, která setrvávala v zajetí kolektivních úzkostí, presvedcení, zákonu a kolektivních metod, a volily si vlastní cestu. A obycejnému cloveku vždycky pripadalo podivné, že nekdo pred vyšlapanou cestou a známými cíli dává prednost strmé a úzké stezce vedoucí do neznáma. Proto se také vždycky melo za to, že pokud takový clovek není šílený, jiste v nem sídlí démon nebo buh; nebot ten zázrak, že by to nekdo mohl delat jinak, než jak to lidstvo odedávna delalo, se dal vysvetlit jen nadáním démonickou silou nebo božským duchem."
Author: C.G. Jung

Famous Authors

Popular Topics