Top Gretel Ehrlich Quotes

Browse top 11 most favorite famous quotes and sayings by Gretel Ehrlich.

Favorite Gretel Ehrlich Quotes

Gretel Ehrlich Quotes Pictures

Gretel Ehrlich Quotes
Gretel Ehrlich Quotes
Gretel Ehrlich Quotes

Today's Quote

Av - att vara till; att känna min syn försvagad av ett öga, min hörsel förslöad av ett öra, och min tanke, min luftiga ljusa tanke bunden i fettslyngors labyrinter. Du har ju sett en hjärna... vilka krokvägar, vilka krypvägar..."
Author: August Strindberg

What Did Gretel Ehrlich Talk About?

Famous Authors

Popular Topics