Top Ibtisam Barakat Quotes

Browse top 3 most favorite famous quotes and sayings by Ibtisam Barakat.

Favorite Ibtisam Barakat Quotes

Ibtisam Barakat Quotes Pictures

Ibtisam Barakat Quotes
Ibtisam Barakat Quotes
Ibtisam Barakat Quotes

Today's Quote

Një nga paragjykimet, që kultivojnë burrat për ne, është se ne vdesim për shampanjë. Sikur zona, ku gudulisemi më shumë të ishte gjuha."
Author: Christine Grän

Famous Authors

Popular Topics