Top James Alan Gardner Quotes

Browse top 4 most favorite famous quotes and sayings by James Alan Gardner.

Favorite James Alan Gardner Quotes

James Alan Gardner Quotes Pictures

James Alan Gardner Quotes
James Alan Gardner Quotes
James Alan Gardner Quotes

Today's Quote

Casový golem povstal a byl, ignoroval linearitu kolem sebe, pouze byl.Byl narušením, strašlivým proniknutím do sledu okamžiku, sraženinou v diachronii, která s nemyslící arogancí své existence nevenovala tomuto zprznení ontologie sebemenší pozornost.The time golem stood and was, ignored the linearity around it, only was. It was a violence, a terrible intrusion in the succession of moments, a clot in diachrony, and with the dumb arrogance of its existence it paid the outrage ofontology no mind."
Author: China Miéville

Famous Authors

Popular Topics