Top Jay S Walker Quotes

Browse top 4 most favorite famous quotes and sayings by Jay S Walker.

Favorite Jay S Walker Quotes

Jay S. Walker Quotes Pictures

Jay S. Walker Quotes
Jay S. Walker Quotes
Jay S. Walker Quotes

Today's Quote

Pokud cloveka mátlo pobývat v Prízrakove, kde ho obklopovali duchové predchozích forem, ocitnout se uvnitr této budovy mu vyrazilo dech. Zdálo se, jako by se chodba stahovala a zužovala podle kolotání jejích duchu. Steny byly ovešené osvedceními a obrazy, které obklopovaly další v prízracné podobe. Kolem svetel visely prízraky holých žárovek a složitých lustru."Myslím, že hodím šavli," rekla Deeba."To je ti jenom duchno," poznamenal Hemi. "To se spraví."
Author: China Miéville

Famous Authors

Popular Topics