Top Johannes Rand Quotes

Browse top 1 most favorite famous quotes and sayings by Johannes Rand.

Favorite Johannes Rand Quotes

Johannes Rand Quotes Pictures

Johannes Rand Quotes

Today's Quote

Nëse unë do të dëshiroja një mashkull, atëherë ai duhej të ishte i bukur si Antonio, i mencur si Brehti dhe erotik si Koheni. Besnik si një qen dhe diskret si një mace. I pasur si Hermani. Kjo ishte e pamundur dhe unë isha e pashpresë."
Author: Christine Grän

Famous Authors

Popular Topics