Top Keylee Dawn Austin Quotes

Browse top 1 most favorite famous quotes and sayings by Keylee Dawn Austin.

Favorite Keylee Dawn Austin Quotes

Keylee Dawn Austin Quotes Pictures

Keylee Dawn Austin Quotes

Today's Quote

Er is slechts één rijkdom en dat zijn de banden tussen de mensen onderling.Als we ons enkel en alleen inspannen voor materieel gewin, bouwen we onze eigen gevangenis. Dan veroordelen we onszelf tot eenzame opsluiting, met onze munten van as waarmee we niets kunnen kopen dat het waard is om voor te leven. Translation via Google translate: There is only one wealth and that are the ties between people.If we only strive for material gain, we build our own prison. Then we condemn ourselves to solitary confinement, with our coins of ash with which we can't buy anything that is worth living for."
Author: Antoine De Saint Exupéry

Famous Authors

Popular Topics