Top Linda Mickey Quotes

Browse top 1 most favorite famous quotes and sayings by Linda Mickey.

Favorite Linda Mickey Quotes

Linda Mickey Quotes Pictures

Linda Mickey Quotes

Today's Quote

Velikost historických osobností nikdy nespocívala v jejich absolutním podrobení konvenci, ale tkvela naopak v jejich osvobození od konvence a ve spásné svobode. Vycnívaly jako vrcholky hor z masy, která setrvávala v zajetí kolektivních úzkostí, presvedcení, zákonu a kolektivních metod, a volily si vlastní cestu. A obycejnému cloveku vždycky pripadalo podivné, že nekdo pred vyšlapanou cestou a známými cíli dává prednost strmé a úzké stezce vedoucí do neznáma. Proto se také vždycky melo za to, že pokud takový clovek není šílený, jiste v nem sídlí démon nebo buh; nebot ten zázrak, že by to nekdo mohl delat jinak, než jak to lidstvo odedávna delalo, se dal vysvetlit jen nadáním démonickou silou nebo božským duchem."
Author: C.G. Jung

Famous Authors

Popular Topics