Top Luther Allison Quotes

Browse top 22 most favorite famous quotes and sayings by Luther Allison.

Favorite Luther Allison Quotes

Luther Allison Quotes Pictures

Luther Allison Quotes
Luther Allison Quotes
Luther Allison Quotes

Today's Quote

Latvieši, ka visiem zinams, ir dzejnieku tauta. Tikai pavisam retais latvietis nebus vismaz jauniba kaut drusku pavingrinajies dzejot… Zimigi un apbrinojami, ka latviešu apsestiba ar dzeju izveidojusies par spiti tam, ka dzejo latviski ir nesalidzinami grutak neka citas valodas. Patiesiba, tieši bezdievigi gruti. Ka lai poets uzlido poezijas eteriskajos augstumos, ja ka dzirnavu akmens karajas kakla stingais, negrozamais uzsvars uz katra varda pirma balsiena? Un piedevam, nabaga latviešu dzejnieku lidz izmisumam vardzina pagalam truciga atskanu izvele."
Author: Anšlavs Eglitis

What Did Luther Allison Talk About?

Famous Authors

Popular Topics