Top Lysette Anthony Quotes

Browse top 5 most favorite famous quotes and sayings by Lysette Anthony.

Favorite Lysette Anthony Quotes

Lysette Anthony Quotes Pictures

Lysette Anthony Quotes
Lysette Anthony Quotes
Lysette Anthony Quotes

Today's Quote

Osamelost nevzniká tím, že by clovek kolem sebe nemel lidi, nýbrž spíše tím, že jim nemuže sdelit veci, které se mu jeví jako duležité, nebo že považuje za platné myšlenky, které jiní považují za nepravdepodobné."
Author: C.G. Jung

Famous Authors

Popular Topics