Top Marata Eros Quotes

Browse top 25 most favorite famous quotes and sayings by Marata Eros.

Favorite Marata Eros Quotes

Marata Eros Quotes Pictures

Marata Eros Quotes
Marata Eros Quotes
Marata Eros Quotes

Today's Quote

Varia se teme sã nu ne îndrãgostim unul de altul si se þine toatã ziua de noi. Cu mintea ei strîmtã, ea nu poate înþelege cã noi suntem mai presus de dragoste, cã nãzuim sã ne ridicãm peste tot ce e meschin si trecãtor, peste tot ceea ce ne împiedicã sã fim liberi si fericiþi. Iatã adevãratul înþeles si þelul vieþii noastre: înainte! Nimic nu ne va opri sã ne urmãm calea spre steaua ce strãluceste aprinsã în depãrtare. Inainte, deci! Sã nu rãmîneti în urmã, prieteni..."
Author: Anton Chekhov

What Did Marata Eros Talk About?

Famous Authors

Popular Topics