Top Neal Ascherson Quotes

Browse top 4 most favorite famous quotes and sayings by Neal Ascherson.

Favorite Neal Ascherson Quotes

Neal Ascherson Quotes Pictures

Neal Ascherson Quotes
Neal Ascherson Quotes
Neal Ascherson Quotes

Today's Quote

Perbuatanku boleh terkendali tapi bila niatku jahat ... aku tetaplah tidak berakhlak.Bila aku berbuat jahat, negara menghukumku.Untuk itu, undang-undang dan peraturannya sudah jelas.Namun bila aku berniat jahat, siapa yang dapat menerkanya?Aku sendiri bertanggungjawab terhadap niat jahatku."
Author: Anand Krishna

What Did Neal Ascherson Talk About?

Famous Authors

Popular Topics