Top Omar Khayyam Quotes

Browse top 105 most favorite famous quotes and sayings by Omar Khayyam.

Favorite Omar Khayyam Quotes

Omar Khayyam Quotes Pictures

Omar Khayyam Quotes
Omar Khayyam Quotes
Omar Khayyam Quotes

Today's Quote

Av - att vara till; att känna min syn försvagad av ett öga, min hörsel förslöad av ett öra, och min tanke, min luftiga ljusa tanke bunden i fettslyngors labyrinter. Du har ju sett en hjärna... vilka krokvägar, vilka krypvägar..."
Author: August Strindberg

What Did Omar Khayyam Talk About?

Famous Authors

Popular Topics