Top Arbeid Quotes

Browse top 4 famous quotes and sayings about Arbeid by most favorite authors.

Favorite Arbeid Quotes

1. "Hoe machtig onze technologie en hoe complex onze ondernemingen ook mogen zijn, het opmerkelijkste kenmerk van onze moderne arbeid is uiteindelijk misschien wel iets wat in onszelf zit, een aspect van onze mentaliteit: de wijdverbreide overtuiging dat ons werk ons gelukkig moet maken."
Author: Alain De Botton
2. "Het verschil tussen loonarbeid en slavernij is een semantische kwestie"
Author: Arnon Grunberg
3. "Men arbeidt nog, want arbeid is een vermaak. Maar men zorgt, dat het vermaak niet aangrijpt. Men wordt niet meer arm en rijk: beide zijn te bezwaarlijk. Wie wil nog regeren? Wie gehoorzamen? Beide zijn te bezwaarlijk. Geen herder en ene kudde! Ieder wil hetzelfde, ieder is gelijk: wie anders voelt, gaat vrijwillig in het gekkenhuis."
Author: Friedrich Nietzsche
4. "De kunstenaar is een arbeider lijk gij en ik. Hij maakt schoonheid, en hij wordt daar meestal niet voor betaald. De kunstenaar leeft en sterft met de arbeider mee. Al waar de arbeider naar verlangt, tracht de kunstenaar nu reeds gestalte te geven. Zo is de schrijver niet een dwaas die van sterren en maneschijn zingt, maar een ziener, een profeet over hoe het zou kunnen zijn. Dat is zijn plicht, zoals het de plicht van de arbeider is om de kunstenaar tegemoet te komen."
Author: Louis Paul Boon

Arbeid Quotes Pictures

Quotes About Arbeid
Quotes About Arbeid
Quotes About Arbeid

Today's Quote

NASA was going to pick a public school teacher to go into space, observe and make a journal about the space flight, and I am a teacher who always dreamed of going up into space."
Author: Christa McAuliffe

Famous Authors

Popular Topics