Top Bangon Pilipinas Quotes

Browse top 1 famous quotes and sayings about Bangon Pilipinas by most favorite authors.

Favorite Bangon Pilipinas Quotes

1. "Kaloka! Ito ba ang Pilipinas na gustong iligtas nina Lola Sepa at Emil? Iligtas mula saan? Kung sarili nga ayaw nitong iligtas! Ang gusto lang ng mga ito'y kumain, tumae, mag-Glutathione, saka pumunta sa weekend markets, mag-malling para makalibre ng air-con, mag-text ng corny jokes, sumingit sa pila ng bigas, saka umasa ng suwerte sa lotto o sa TV! Kapag may bagyo o lindol o anumang problema'y laban pero susuko din agad at makakalimot, o kaya ay magma-migrate! Ilang taon na ba ang bansang ito pero bakit hanggang ngayo'y wala pa ring pinagkatandaan?"
Author: Ricky Lee

Bangon Pilipinas Quotes Pictures

Quotes About Bangon Pilipinas

Today's Quote

God seeks to influence humanity. This is at the heart of the Christmas story. It is the story of light coming into the darkness, of a Savior to show us the way, of light overcoming the darkness, of God's work to save the world."
Author: Adam Hamilton

Famous Authors

Popular Topics