Famous Quotes About Bangon Pilipinas

Browse 1 famous quotes and sayings about Bangon Pilipinas.

Top Quotes About Bangon Pilipinas

1. "Kaloka! Ito ba ang Pilipinas na gustong iligtas nina Lola Sepa at Emil? Iligtas mula saan? Kung sarili nga ayaw nitong iligtas! Ang gusto lang ng mga ito'y kumain, tumae, mag-Glutathione, saka pumunta sa weekend markets, mag-malling para makalibre ng air-con, mag-text ng corny jokes, sumingit sa pila ng bigas, saka umasa ng suwerte sa lotto o sa TV! Kapag may bagyo o lindol o anumang problema'y laban pero susuko din agad at makakalimot, o kaya ay magma-migrate! Ilang taon na ba ang bansang ito pero bakit hanggang ngayo'y wala pa ring pinagkatandaan?"
Author: Ricky Lee

Quotes About Bangon Pilipinas Pictures

Quotes About Bangon Pilipinas

Today's Quote

If the right woman comes into your life, you won't let her go. I'm the last man who would tell you to compromise. Marry someone you can love and accept as she is, Lucivar. Marry someone who will love and accept you. Don't settle for less." Lucivar lowered his arm. "Do you think the right man will come into Cat's life?" "He'll come. If the Darkness is kind, he'll come."
Author: Anne Bishop

Famous Authors

Popular Topics