Top Catching Up On Work Quotes

Browse top 2 famous quotes and sayings about Catching Up On Work by most favorite authors.

Favorite Catching Up On Work Quotes

1. "We don't need love and belonging and story-catching from everyone in our lives, but we need it from at least one person. If we have that one person or that small group of confidants, the best way to acknowledge these connections is to acknowledge our worthiness. If we're working toward relationships based in love, belonging, and story, we have to start in the same place: I am worthy."
Author: Brené Brown
2. "Giving the rugged repairman the eye was one thing -- but Charity had no intention of snogging away a whole rainy afternoon when she was supposed to be catching up on her work. Lady Margaret was counting on her! But then again, Lady Margaret didn't have big brown eyes and a cheeky grin."
Author: Elizabeth Jane Howard

Catching Up On Work Quotes Pictures

Quotes About Catching Up On Work
Quotes About Catching Up On Work

Today's Quote

...dat ook het meest sluitende systeem en het meest universele rationalisme ten slotte altijd stoot op het irrationele van het menselijk denken. Geen enkele ironische evidentie, geen enkele belachelijke tegenspraak, die de rede in diskrediet brengt, ontgaat hem. Slechts één ding interesseert hem en wel de uitzondering, of deze nu door de geschiedenis van het hart of van de geest voorkomt.[...] Hij stelt om te beginnen vast dat er geen absolute waarheid bestaat..."
Author: Albert Camus

Famous Authors

Popular Topics