Famous Quotes About Deeba

Browse 3 famous quotes and sayings about Deeba.

Top Quotes About Deeba

1. "Come on then," Deeba said. "We haven't got time to waste. You're not the ones who are going to get forgot in a few days' time if you don't phone home."
Author: China Miéville
2. "Pokud cloveka mátlo pobývat v Prízrakove, kde ho obklopovali duchové predchozích forem, ocitnout se uvnitr této budovy mu vyrazilo dech. Zdálo se, jako by se chodba stahovala a zužovala podle kolotání jejích duchu. Steny byly ovešené osvedceními a obrazy, které obklopovaly další v prízracné podobe. Kolem svetel visely prízraky holých žárovek a složitých lustru."Myslím, že hodím šavli," rekla Deeba."To je ti jenom duchno," poznamenal Hemi. "To se spraví."
Author: China Miéville
3. "My dad hates umbrellas, said Deeba, swinging her own. When it rains he always says the same thing. 'I do not believe the presence of moisture in the air is sufficient reason to overturn society's usual sensible taboo against wielding spiked clubs at eye level."
Author: China Miéville

Quotes About Deeba Pictures

Quotes About Deeba
Quotes About Deeba
Quotes About Deeba

Today's Quote

There are many hands touching ballots after a voter drops his ballot into the ballot box. There is no guarantee of ballot secrecy for anyone, which makes the whole system vulnerable to intimidation and bribery."
Author: Bob Schaffer

Famous Authors

Popular Topics