Top Ensomhet Quotes

Browse top 4 famous quotes and sayings about Ensomhet by most favorite authors.

Favorite Ensomhet Quotes

1. "Hun ba for de døde og sendte lykkønskningsbrev til de levende hver gang det var bryllup eller barnedåp - akkurat som engelskmennene i koloniene, som drakk seg fulle i all ensomhet hver gang London feiret dronningens fødselsdag."
Author: Irène Némirovsky
2. "Blomst av bare klare ensomheterskal ditt beger fylle noens tørstmå du alltid danne torner førstFør du samler deg om dette ene:Å bli rose! - Du er mer alenemed verket i deg selv enn noen vetÅ blomst! Å rene ensomhet!"
Author: Jens Bjørneboe
3. "Selv om det ingen gjester var, var Anna like opptatt med seg selv som ellers og dessuten svært opptatt av å lese - både romaner og alvorlige bøker, slike som var på mote nå. Hun bestilte alle de bøkene som ble rosende omtalt i de utenlandske avisene og tidsskriftene hun mottok, og pløyet dem igjennom med den oppmerksomhet for det man leser som man bare finner hos mennesker i ensomhet."
Author: Leo Tolstoy
4. "Timer - timer i fjeldene. I mørke kan hænde, i uveir og kamp - Og de lyse, ugripelige, de av forfærdelig skjønhet. Dem du nødig nævner, og aldri kan dele med nogen, fordi de tilhører din sjæls ytterste ensomhet."
Author: Peter Wessel Zapffe

Ensomhet Quotes Pictures

Quotes About Ensomhet
Quotes About Ensomhet
Quotes About Ensomhet

Today's Quote

The way he moves-a singular motion with such ease-put me in awe. He takes down one, two and then three without even bending his back. Knocking down a man so gracefully was nothing I had ever seen before and this red dance drew me in as it did the others around him. He could have easily killed those men. This is a man who has control over himself. This is the kind of man I need."
Author: Celia Mcmahon

Famous Authors

Popular Topics