Top Ensomhet Quotes

Browse top 4 famous quotes and sayings about Ensomhet by most favorite authors.

Favorite Ensomhet Quotes

1. "Hun ba for de døde og sendte lykkønskningsbrev til de levende hver gang det var bryllup eller barnedåp - akkurat som engelskmennene i koloniene, som drakk seg fulle i all ensomhet hver gang London feiret dronningens fødselsdag."
Author: Irène Némirovsky
2. "Blomst av bare klare ensomheterskal ditt beger fylle noens tørstmå du alltid danne torner førstFør du samler deg om dette ene:Å bli rose! - Du er mer alenemed verket i deg selv enn noen vetÅ blomst! Å rene ensomhet!"
Author: Jens Bjørneboe
3. "Selv om det ingen gjester var, var Anna like opptatt med seg selv som ellers og dessuten svært opptatt av å lese - både romaner og alvorlige bøker, slike som var på mote nå. Hun bestilte alle de bøkene som ble rosende omtalt i de utenlandske avisene og tidsskriftene hun mottok, og pløyet dem igjennom med den oppmerksomhet for det man leser som man bare finner hos mennesker i ensomhet."
Author: Leo Tolstoy
4. "Timer - timer i fjeldene. I mørke kan hænde, i uveir og kamp - Og de lyse, ugripelige, de av forfærdelig skjønhet. Dem du nødig nævner, og aldri kan dele med nogen, fordi de tilhører din sjæls ytterste ensomhet."
Author: Peter Wessel Zapffe

Ensomhet Quotes Pictures

Quotes About Ensomhet
Quotes About Ensomhet
Quotes About Ensomhet

Today's Quote

In a rush this weekday morning,I tap the horn as I speed past the cemeterywhere my parents are buriedside by side beneath a slab of smooth granite.Then, all day, I think of him rising upto give me that lookof knowing disapprovalwhile my mother calmly tells him to lie back down."
Author: Billy Collins

Famous Authors

Popular Topics