Top Ensomhet Quotes

Browse top 4 famous quotes and sayings about Ensomhet by most favorite authors.

Favorite Ensomhet Quotes

1. "Hun ba for de døde og sendte lykkønskningsbrev til de levende hver gang det var bryllup eller barnedåp - akkurat som engelskmennene i koloniene, som drakk seg fulle i all ensomhet hver gang London feiret dronningens fødselsdag."
Author: Irène Némirovsky
2. "Blomst av bare klare ensomheterskal ditt beger fylle noens tørstmå du alltid danne torner førstFør du samler deg om dette ene:Å bli rose! - Du er mer alenemed verket i deg selv enn noen vetÅ blomst! Å rene ensomhet!"
Author: Jens Bjørneboe
3. "Selv om det ingen gjester var, var Anna like opptatt med seg selv som ellers og dessuten svært opptatt av å lese - både romaner og alvorlige bøker, slike som var på mote nå. Hun bestilte alle de bøkene som ble rosende omtalt i de utenlandske avisene og tidsskriftene hun mottok, og pløyet dem igjennom med den oppmerksomhet for det man leser som man bare finner hos mennesker i ensomhet."
Author: Leo Tolstoy
4. "Timer - timer i fjeldene. I mørke kan hænde, i uveir og kamp - Og de lyse, ugripelige, de av forfærdelig skjønhet. Dem du nødig nævner, og aldri kan dele med nogen, fordi de tilhører din sjæls ytterste ensomhet."
Author: Peter Wessel Zapffe

Ensomhet Quotes Pictures

Quotes About Ensomhet
Quotes About Ensomhet
Quotes About Ensomhet

Today's Quote

If you teach the Negro that he has accomplished as much good as any other race he will aspire to equality and justice without regard to race. Such an effort would upset the program of the oppressor in Africa and America. Play up before the Negro, then, his crimes and shortcomings. Let him learn to admire the Hebrew, the Greek, the Latin and the Teuton. Lead the Negro to detest the man of African blood--to hate himself."
Author: Carter G. Woodson

Famous Authors

Popular Topics