Top Evropa Quotes

Browse top 1 famous quotes and sayings about Evropa by most favorite authors.

Favorite Evropa Quotes

1. "Od tada pokušavam da razumijem te ljude. Ali mi loše ide: oni se krecu u prostoru kolektivnog iracionalnog, a ako vas je Bog kaznio pa u vas usadio malo razuma, teško je probiti se kroz taj svijet džinovskih pecurki na cijim klobucima raste mahovina u obliku krsta i cetiri slova 'S', svijet nadrkanih, bijelih zeceva koji predvode horde bivših opštinskih cinovnika pretvorene u koljacke paravojske nalivene šljivovicom, svijet ludog šeširdžije koji se svakog božica preoblaci u pravoslavnog patrijarha, vadi svoj casovnik i mahnitu zemlju iza izvrnutog zrcala, u kojem se ogleda Evropa, obaviještava da Hrist nije roden 25. decembra, nego 7. januara, i da Nova godina ne pocinje prvog, nego cetrnaestog januara."
Author: Andrej Nikolaidis

Evropa Quotes Pictures

Quotes About Evropa

Today's Quote

If you know you are on the right track, if you have this inner knowledge, then nobody can turn you off... no matter what they say."
Author: Barbara McClintock

Famous Authors

Popular Topics