Top Gainful Employment Quotes

Browse top 4 famous quotes and sayings about Gainful Employment by most favorite authors.

Favorite Gainful Employment Quotes

1. "I will undoubtedly have to seek what is happily known as gainful employment, which I am glad to say does not describe holding public office."
Author: Dean Acheson
2. "Don't Stop Searching Until You Find Creative & Gainful Unemployment"
Author: Dean Cavanagh
3. "She was never going to seek gainful employment again, that was for certain. She'd remain outside the public sector. She'd be an anarchist, she'd travel with jaguars. She was going to train herself to be totally irrational. She'd fall in love with a totally inappropriate person. She'd really work on it, but abandon would be involved as well. She'd have different names, a.k.a. Snake, a.k.a. Snow - no that was juvenile. She wanted to be extraordinary, to possess a savage glitter."
Author: Joy Williams
4. "As a member of Congress, I believe it is the responsibility of those elected to represent the people at every level of government to ensure that our government works to ensure that every person who wants gainful employment has it."
Author: Leonard Boswell

Gainful Employment Quotes Pictures

Quotes About Gainful Employment
Quotes About Gainful Employment
Quotes About Gainful Employment

Today's Quote

Velikost historických osobností nikdy nespocívala v jejich absolutním podrobení konvenci, ale tkvela naopak v jejich osvobození od konvence a ve spásné svobode. Vycnívaly jako vrcholky hor z masy, která setrvávala v zajetí kolektivních úzkostí, presvedcení, zákonu a kolektivních metod, a volily si vlastní cestu. A obycejnému cloveku vždycky pripadalo podivné, že nekdo pred vyšlapanou cestou a známými cíli dává prednost strmé a úzké stezce vedoucí do neznáma. Proto se také vždycky melo za to, že pokud takový clovek není šílený, jiste v nem sídlí démon nebo buh; nebot ten zázrak, že by to nekdo mohl delat jinak, než jak to lidstvo odedávna delalo, se dal vysvetlit jen nadáním démonickou silou nebo božským duchem."
Author: C.G. Jung

Famous Authors

Popular Topics