Top Geest Quotes

Browse top 11 famous quotes and sayings about Geest by most favorite authors.

Favorite Geest Quotes

1. "...dat ook het meest sluitende systeem en het meest universele rationalisme ten slotte altijd stoot op het irrationele van het menselijk denken. Geen enkele ironische evidentie, geen enkele belachelijke tegenspraak, die de rede in diskrediet brengt, ontgaat hem. Slechts één ding interesseert hem en wel de uitzondering, of deze nu door de geschiedenis van het hart of van de geest voorkomt.[...] Hij stelt om te beginnen vast dat er geen absolute waarheid bestaat..."
Author: Albert Camus
2. "Het effect van de schoonheid was geen genot, geen begeestering, geen verzoening met het leven, maar pijn. Kramp."
Author: Arnon Grunberg
3. "Men hoeft geen kamer te zijn om behekst te zijn; Ook geen huis; De geest heeft gangen die verder gaan Dan tastbare plekken. Uit vers 670"
Author: Emily Dickinson
4. "Ik houd van hem, die vrij van geest en vrij van hart is: aldus is zijn hoofd slechts het ingewand van zijn hart; zijn hart echter drijft hem tot ondergang."
Author: Friedrich Nietzsche
5. "Zeven jaar lang heb ik dag en nacht met slechts een gedachte voor mijn geest rongelopen - haar. Als er maar een christen was die zo trouw aan zijn God was als ik aan haar, dan zouden we vandaag allemaal Jezus Christus zijn. Dag en nacht dacht ik aan haar, zelfs als ik haar bedroog."
Author: Henry Miller
6. "Je afschuw van de politiek, je bedroefdheid over het geklets en het onverantwoordelijke gedoe van de partijen, de pers, je wanhoop over de oorlog, over de voorbije en die nog moet komen, over de manier waarop men tegenwoordig denkt, leest, bouwt, muziek maakt, feestviert, opvoedt! Je hebt gelijk, steppenwolf, duizendmaal gelijk, en toch moet je ondergaan. Jij bent voor deze eenvoudige, gemakkelijke, met zo weinig tevreden wereld van tegenwoordig veel te pretentieus en hongerig, de wereld spuwt je uit, je hebt een dimensie te veel. Wie tegenwoordig op een prettige manier, mag geen mens zijn zoals jij en ik. Wie in de plaats van gejank muziek, in de plaats van lol vreugde, in de plaats van geld geest, in de plaats van broodwinning echt werk, in plaats van gespeel echte hartstocht verlangt, voor die is deze aardige wereld hier geen tehuis..."
Author: Hermann Hesse
7. "Ik vind het doodzonde van mijn tijd om me te verdiepen in de organische geesteswoekeringen van een dichter die me niets beters te melden heeft dan het niets, de leegte, het onverstaanbare. Het onverstaanbare heb ik thuis ook, als ik door de WC-deur heen probeer te praten met mijn vriendin. Het onzegbare, dat roeren wij thuis door de muesli. Ik wil poëzie die me meeneemt naar een wereld die ik nog niet ken, naar een inzicht dat ik nog niet had, naar een uitzicht dat ik nergens anders had kunnen vinden. Ik wil een gedicht dat zo goed is, dat ik bijna vergeet dat het, zoals elk gedicht, een taalbouwsel is – een volmaakt bedrieglijke travestie waar het grote niets doorheen schijnt, een van zijn eigen leugenachtigheid getuigende leugen van inkt. Ik wil een gedicht als een huis, dat me op één steen na laat geloven dat ik er werkelijk in zou kunnen wonen."
Author: Ingmar Heytze
8. "De geschiedenis van een mensenziel , zelfs van de allergeringste, is haast belangwekkender en leerrijker dan de geschiedenis van een geheel volk, vooral wanneer zij het resultaat is van een heldere geest, en wanneer zij geschreven is zonder ijdele wens bewondering en sympathie op te wekken."
Author: Mikhail Lermontov
9. "Hij is geestig en onderhoudend wanneer hij gevoelde dat zijn geest begrepen werd, maar anders stug en teruggetrokken."
Author: Multatuli
10. "I was not doing what I was told to do. And they sued me for making music "uncharacteristic of Neil Young." That was Geffen Rocords' biggeest mistake, I think. The mistakes all started when I caved and didn't give them Island in the Sun. They wanted me to be commercially successful, and I wanted to be an artist expressing myself-those two goals are not always compatible. I was expecting to have the same artistic freedom that I had at Asylum Records, but Geffen Records wanted me to be a smash, selling millions of records. Most important, Geffen was not a hands-on at Geffen Records. He had other people doing that. It showed."
Author: Neil Young
11. "Instinctief een baby redden, een zweem van geluk; een tijdje onder Rwandezen verkeren, de overlevenden, een zweem van verdriet; het idee van onze uiteindelijke anonimiteit, weer een zweem van verdriet; seksueel verlangen dat zonder complicaties in vervulling gaat, weer een zweem van geluk, en zo ging het maar door, terwijl de ene gedachte de andere opvolgde. Hoe banaal kwam de menselijke conditie me voor, dat we onderworpen waren aan de voortdurende worsteling om ons innerlijke leefklimaat onder controle te houden, alsof we een wolk waren die eeuwig en altijd in het rond werd geslingerd. Zoals te verwachten viel, nam mijn geest ook nota van dat inzicht en gaf het een plek: een zweem van verdriet."
Author: Teju Cole

Geest Quotes Pictures

Quotes About Geest
Quotes About Geest
Quotes About Geest

Today's Quote

I've always resisted the idea of becoming a David Hasselhoff, and I hope I'm still resisting it."
Author: Anthony Head

Famous Authors

Popular Topics