Top Kabataan Quotes

Browse top 3 famous quotes and sayings about Kabataan by most favorite authors.

Favorite Kabataan Quotes

1. "Hindi ba mas tama na sa halip na maliitin ang kabataan dahil sa binabasa nilang manunulat ay purihin sila sa pagbabasa, at saka samantalahin ang pagkakataon para hikayatin sila at ipakilala sa iba pang makabuluhang libro? O masyadong malaking abala 'yon sa inyo?"
Author: Bob Ong
2. "Nawalan muli ng isang oras ang buhay ng bawat kabataan, saka isang bahagi ng kaniyang karangalan at paggalang sa sarili, at kapalit ang paglaki sa kalooban ng panghihina ng loob, ng paglalaho ng hilig sa pag-aaral, at pagdaramdam sa loob ng dibdib."
Author: José Rizal
3. "Naglalaho sa loob ng klase ang mga hadlang na itinatayo ng politika upang hatiin ang mga lahi, natutunaw wari sa alab ng kaalaman at kabataan."
Author: José Rizal

Kabataan Quotes Pictures

Quotes About Kabataan
Quotes About Kabataan
Quotes About Kabataan

Today's Quote

It's like Dungeons and Dragons, but real."Jace was looking at Simon as if he were some bizarre species of insect. "It's like what?""It's a game," Clary explained. She felt vaguely embarrassed. "People pretend to be wizards and elves, and they kill monsters and stuff."Jace looked stupefied.Simon grinned. "you've never hear of Dungeon and Dragons?""I've heard of dungeons," Jace said. "Also dragons. Although they're mostly extinct."Simon looked disappointed. "You've never killed a dragon?""He's probably never met a six-foot-tall hot elf-woman in a fur bikini, either," Clary said irritably. "Lay off, Simon.""Real elves are about eight inches tall," Jace pointed out. "Also, they bite."
Author: Cassandra Clare

Famous Authors

Popular Topics