Top Keadilan Quotes

Browse top 14 famous quotes and sayings about Keadilan by most favorite authors.

Favorite Keadilan Quotes

1. "Dendam, tak akan dapat dihapuskan melalui tindakan balas dendam. Keadilan yang dilanggar, tidak boleh diadili melalui cara tidak adil."
Author: Arena Wati
2. "Istilah korupsi, suap, pembobolan, mark up, catut, artinya sama. Tidak jujur. artinya sama, tidak menuju ke keadilan sosial. Artinya, merampas nyawa kehidupan lain."
Author: Arswendo Atmowiloto
3. "Pemimpin politik Melayu itu, di mana jua duduknya (baik dalam BN ataupun dalam pembangkang), dia mestilah pertama-tama menjadi pemimpin bagi orang Melayu dahulu; dan seterusnya baru menjadi pemimpin untuk semua keturunan dan agama dengan penuh keadilan; tidak menindas dan merampas peluang dan hak-hak kaum lain. Dia bukan sahaja membela Islam, nasib dan kebudayaan Melayu, tetapi boleh dilihat tidak berbelah hati untuk membela kepentingan Islam serta Melayu."
Author: Baharuddin Zainal
4. "Logika adalah keadilan dan dialektika adalah kebijaksanaan"
Author: Cephy Hakim
5. "Buah terbaik dari keadilan adalah ketenteraman."
Author: Epicurus
6. "Keadilan bukanlah sekedar masalah kesalahan dan hukuman. Keadilan adalah lapisan humus dari ladang sebuah kebersamaan"
Author: Goenawan Mohamad
7. "Keadilan tidak mengatur persoalan hidup atau mati. Kalau keadilan yang mengatur, tidak akan ada orang baik mati muda"
Author: Mitch Albom
8. "Faktor utama dalam penjanaan pemikirannya (umat Islam) bukan semata-mata hal-hal yang berhubung dengan mantik saja. Sebaliknya ia juga merupakan usaha untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan dengan penuh adab dan akhlak yang mulia kerana memenuhi tuntutan Islam itu sendiri. Pemikiran mantik dan rasional bukanlah matlamat terakhir, tetapi hanyalah wahana untuk mencapai matlamat terakhir, yakni mencari kebenaran dan menegakkan keadilan tanpa mengabaikan aspek keinsanan manusia."
Author: Mohd Yusof Hj. Othman
9. "Hingga kapan pun, membandingkan dua orang berbeda tidak akan pernah menemukan titik keadilan"
Author: Nurul Fajri
10. "Ada yang membunuh. Ada yang dibunuh. Ada peraturan. Ada undang-undang. Ada pembesar, polisi, dan militer. Hanya satu yang tidak ada: keadilan."
Author: Pramoedya Ananta Toer
11. "Maut tak mengenal keadilan."
Author: Rick Riordan
12. "Keadilan itu sederhana, nyatakan yang salah itu salah & benar itu benar. Jangan dibalik-balik."
Author: SBYudhoyono
13. "Tetapi kenang-kenangan demonstrasi akan tetap hidup. Dia adalah batu tapal daripada perjuangan mahasiswa Indonesia, batu tapal dalam revolusi Indonesia dan batu tapal dalam sejarah Indonesia. Karena yang dibelanya adalah keadilan dan kejujuran."
Author: Soe Hok Gie
14. "Perlembagaan ibarat batangnya yang teguh tegap itu yang mengandungi seluruh peruntukan dan perkara di dalamnya. Tetapi batang pohon itu dikukuhkan juga oleh dua kekuatan lain, yakni pembuluh kayu dan dapat kita samakan dengan Penerimaan dan teras kayu yang boleh kita ertikan dengan Keadilan Sosial."
Author: Wan Mohd Nor Wan Daud

Keadilan Quotes Pictures

Quotes About Keadilan
Quotes About Keadilan
Quotes About Keadilan

Today's Quote

I do feel like guys feel pressure to be funny with me, which is kind of annoying. It's a turn-off if someone's trying hard to be funny because it feels like they're auditioning for a comedy job or something. It doesn't feel romantic to me. I get so much comedy from my life that, from a guy, I'm more looking for something sweet or romantic."
Author: Chelsea Peretti

Famous Authors

Popular Topics