Top Kerohanian Quotes

Browse top 1 famous quotes and sayings about Kerohanian by most favorite authors.

Favorite Kerohanian Quotes

1. "Penekanan al-Quran terhadap hubungan intim antara epistemologi dan aksiologi dan kerohanian bukan bertujuan untuk merubah keobjektifan data dan fakta yang telah disahkan dengan betul. Sebaliknya ia bertujuan untuk memberi petunjuk yang sempurna, hikmah dan makna berhubung pelbagai dimensi usaha-usaha epistemologi. Justeru itu konsep ilmu dalam Islam mempunyai tujuan, yang ekoran daripadanya pula sejajar secara idealnya dengan keperluan-keperluan weltanshauungnya. Pendapat kesemua sarjana Islam adalah tepat bahawa tujuan utama ilmu adalah untuk mengenali Allah. Walaupun mereka berselisih tentang darjah-darjah ilmu ini."
Author: Wan Mohd Nor Wan Daud

Kerohanian Quotes Pictures

Quotes About Kerohanian

Today's Quote

Throughout my whole swimming career, I've never been disqualified once. I've never been warned once."
Author: Cameron Van Der Burgh

Famous Authors

Popular Topics