Top Malala Quotes

Browse top 8 famous quotes and sayings about Malala by most favorite authors.

Favorite Malala Quotes

1. "Paano mo malalaman kung hindi ka magtatanong? Pero andami-dami nating nalalaman kahit hindi tayo nagtatanong. Paano ka pa magtatanong kung alam mo na ang sagot. Pero paano ka magtatanong kung hindi mo alam kung ano ang iyong itatanong? Paano mo sasagutin ang tanong sa iyo kung hindi mo alam ang isasagot? Paano ka sasagot kung hindi mo alam ang tanong. (Kunsabagay, sa buhay na ito, madalas, tama ang sagot, mali nga lang ang tanong)."
Author: Eros S. Atalia
2. "Ilang dantaon po mula ngayon, kapag naliwanagan at natubos na ang sangkatauhan, kapag wala nang mga lahi, kapag malaya na ang lahat ng mga bayan, kapag wala nang nang-aalipin at napaaalipin, mga kolonya at mga metropolis, kapag naghahari na ang iisang katarungan at ang bawat isa'y mamamayan na ng daigdig, tanging ang pagsampalataya po sa siyensiya ang malalabi. Magiging singkahulugan ng bulag na pagsamba ang patriyotismo at sinumang magmagaling na nagtataglay ng katangiang ito ay walang alinlangang ibibilanggo na tulad ng isang may nakahahawang sakit, isang manliligalig sa kaayusang lipunan."
Author: José Rizal
3. "When someone tells me about Malala, the girl who was shot by the Taliban - that's my definition for her - I don't think she's me. Now I don't even feel as if I was shot. Even my life in Swat feels like a part of history or a movie I watched. Things change. God has given us a brain and a heart which tell us how to live."
Author: Malala Yousafzai
4. "Pakistanis can't trust. They've seen in history that people, particularly politicians, are corrupt. And they're misguided by people in the name of Islam. They're told: 'Malala is not a Muslim, she's not in purdah, she's working for America.'"
Author: Malala Yousafzai
5. "Let us pick up our books and our pens, they are the most powerful weapons." Malala Yousafzai, the schoolgirl who was shot in the head by the Taliban for wanting an education and survived, in her keynote speech to the United Nations, 12th July 2013."
Author: Malala Yousafzai
6. "I told myself, Malala, you have already faced death. This is your second life. Don't be afraid — if you are afraid, you can't move forward."
Author: Malala Yousafzai
7. "Sadyang mailap ang humanap ng tunay na pag-ibig. Madaling sabihing mahal kita, madaling isiping mahal ka niya, pero paano mo malalamang... ito na, eto na talaga?"
Author: Ramon Bautista
8. "[Taliban spokesman on Malala Yousafzai]Malala Yousafzai targeted and criticized Islam. She was against Islam and we tried to kill her, and if we get a chance again we will definitely try to kill her, and we will feel proud killing her."
Author: Shahidullah Shahid

Malala Quotes Pictures

Quotes About Malala
Quotes About Malala
Quotes About Malala

Today's Quote

You alone will know why I killed myself. You know my principles. I hate those who commit suicide. Besause of what they do TO OTHERS. If you have to do it, you must disguise it. Out of kindness."
Author: Albert Camus

Famous Authors

Popular Topics