Famous Quotes About Mapagmahal

Browse 1 famous quotes and sayings about Mapagmahal.

Top Quotes About Mapagmahal

1. "Wala nang mas sasarap pa, kaysa sa umuwi ng bahay, kung saan naghihintay ang isang mapagmahal na misis at mangkok ng tinola."
Author: Jayson G. Benedicto

Quotes About Mapagmahal Pictures

Quotes About Mapagmahal

Today's Quote

I loved every day I was in politics. But I got out at the right time. I never miss it."
Author: Abraham A. Ribicoff

Famous Authors

Popular Topics