Top Matahi Quotes

Browse top 1 famous quotes and sayings about Matahi by most favorite authors.

Favorite Matahi Quotes

1. "Pero kung meron talagang may himala, gusto kong muling makita't makausap si Jen. At kapag nangyari ‘yun, hindi ko na palalampasin ang pagkakataon na sabihin sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin. Huhubarin ko na ang kahihiyan ko. Itatapon ang pag-aastig-astigan. Hindi na baleng iwan nya sa huli kapag nalaman nyang mahal ko sya, na nababaliw na ako sa kanya, na gusto kong maging officially kami na. Kung sakaling magbago sya ng isip, na hindi nya na iiwan ang lahat ng nagmamahal o nababaliw sa kanya, kung sakaling hindi na rin sya nag-astig-astigan o nagmanhid-manhidan, isusumpa ko sa ngalan ng mga lamang lupang hindi matahimik sa pagmumura ko sa gabi at mamatay man ang lasenggero naming kapitbahay… Pukang ama… Hindi ko na sya pakakawalan."
Author: Eros S. Atalia

Matahi Quotes Pictures

Quotes About Matahi

Today's Quote

Oi sweetheart, is your mummy a thief?''No she's not.' she said, sucking her thumb to signal a temper tantrum.'Well, then, m'dear,' said the thief, 'who stole those diamonds and put them in your eyes?"
Author: Biyi Bandele Thomas

Famous Authors

Popular Topics