Top Megs Quotes

Browse top 26 famous quotes and sayings about Megs by most favorite authors.

Favorite Megs Quotes

1. "A muvészi tevékenység nem más, mint kész tételek dedukciója. A muvészek késobb már semmi újat nem fedeznek fel, csak a kezdetben gondjaikra bízott titkot tanulják meg egyre jobban megérteni; alkotóerejük szüntelen exegézis, egyetlen versfeladványhoz írt kommentár. A muvészet egyébként nem oldja fel teljes egészében a titkot, az végül is megfejthetetlen marad. A csomó, amelyre a lelkünket kötötték, nem hamis csomó, amely egy rántással kioldható. Ellenkezoleg, egyre jobban megszorul. Babrálunk vele, követjük a szálat, keressük a végét, és e babrálásból megszületik a muvészet."
Author: Bruno Schulz
2. "A szexizmus legnagyobbrészt onnan ered, hogy a férfiak megszokták, hogy mi vagyunk a vesztesek. Ez a probléma. Rossz a pozíciónk. Megszokták, hogy mi csak másodikak lehetünk, vagy diszkvalifikálnak a versenybol. A feminizmus elott született férfiak ezen nevelkedtek: másodosztályú állampolgár anyák; férjhez adandó novérek; osztálytársnok, akik titkárnoképzobe járnak, majd háziasszonyok lesznek. Nok, akik leszakadnak. Akik eltuntek. Ezek a férfiak a nagyvállalatok vezérigazgatói, a nagy tozsdecápák, a kormánytanácsadók. Ok határozzák meg a munkaidot és a szülési szabadságot, a gazdasági prioritásokat és a társadalmi normákat. És természetesen szemernyit sem érzik az egyenloséget – a szexizmus beleivódott nemzedékükbe a pudinggal, a nádpálcával és a golffal együtt. Automatikus reakciójuk a nok felé az, hogy ok „mások". A szabad, dolgozó novel szemben bevésodött eloítélet csak velük együtt fog kihalni."
Author: Caitlin Moran
3. "Milyen érdekes, hogy az ember oly könnyen kiönti a szívét egy darab papírnak, miközben szemtol szemben megszólalni sem mer."
Author: Carlos Ruiz Zafón
4. "He pulled back, staring at her in the dim carriage, his brows still knit. "Megs?"Oh, right. She still hadn't told him. Well, it was his own fault; his mouth was simply delicious."I love you," she said, speaking clearly so that there might be no confusion."
Author: Elizabeth Hoyt
5. "Férfit meg szabad ölni. Megátalkodni is szabad. De megsérteni nem."
Author: Ernest Hemingway
6. "Különben ne kicsinyeld le azt az érzést, hogy szeretsz valakit. Kevés emberrel esett meg az a szerencse, hogy megszeretett valakit. Te eddig nem ismerted a szerelmet, most meg az öledbe hullt. Mindegy, hogy holnapig vagy holnaputánig, vagy életed végéig tart ez az érzés Maríával, mindenképp a legnagyobb dolog, ami az emberrel történhetik. Mindig lesznek emberek, akik azt hiszik, hogy nincs szerelem, mert ok nem ismerték meg."
Author: Ernest Hemingway
7. "A boldogság-jegyezte meg egyszer Maury Noble- nem több, mint egy különösen elviselhetetlen nyomorúság megszünését követo egy óra."
Author: F. Scott Fitzgerald
8. "Soha senki sem tér vissza. Milliók és milliárdok fognak megszületni, körülbelül hasonlóak egymáshoz, lesz szemük, orruk, szájuk, koponyájuk, gondolat is benne, de az, aki ebben az ágyban fekszik, sohasem jelenik meg újra."
Author: Guy De Maupassant
9. "De emlékét megorizte a következo napokban; sot, nemcsak az emlékét, az asszony jelenlétét is mintha állandóan érezte volna. Úgy tetszett neki, hogy magával hozott valamit belole, testének képe ott maradt a szemében, lényének zamata a szívében. Valósággal megszállotta ez a kép, megesik az néha, ha az ember bubájos órákat töltött valaki mellett. Ilyenkor mintha valami különös, benso, zavaros megszállottság venne erot rajta, amely éppen rejtelmes volta miatt izgató és gyönyöruséges."
Author: Guy De Maupassant
10. "Néhány esztendeig élt, evett, kacagott, szeretett, remélt, mint mindenki. És most vége, örökre vége mindennek. Ez hát az élet! Néhány nap, aztán semmi! Az ember megszületik, felno, boldog, várakozik, aztán meghal. Isten veled, férfi vagy asszony, soha többé nem térsz vissza a földre! Pedig mindenki magában hordja a végtelenség lázas, megvalósíthatatlan vágyát, mindenki külön mindenség a mindenségben, és mindenki tökéletesen megsemmisül nemsokára, hogy új csíráknak trágyázza a talajt. Növények, álltatok, emberek, csillagok, egész világok – mind megelevenednek, aztán meghalnak, hogy átalakuljanak. És soha nem tér vissza ugyanaz a lény, akár féreg, akár ember, akár csillag!"
Author: Guy De Maupassant
11. "Nagyon szomorú napok következtek; komor az élet az olyan házban, mely üresnek látszik, mert örökre eltunt belole valaki, akit annyira megszoktunk, és ha kezünkbe akad a halott valamilyen kedves holmija, mindig friss fájdalommal telnek meg a napjaink. Egy-egy emlék érinti minduntalan szívünket s megsebzi. Itt a karosszéke, a napernyoje ott maradt az elocsarnokban, ez az o pohara, amelyhez a lány még hozzá sem nyúlt. És minden szobában hányódik valamilyen apróság: az ollója, egy kesztyu, az a könyv, melynek lapjait elnehezedett ujjai meggyurték; ezer semmiség fájóan jelentos lesz, mert ezer apró részletre emlékeztet. És üldöz a hangja! Azt hisszük, hogy ot halljuk. Menekülni szeretnénk, bármerre, bárhová, kiszökni ennek a háznak kísérteti közül. De maradni kell, mert mások is vannak, akik maradnak, s ok is szenvednek."
Author: Guy De Maupassant
12. "Hát minden csak nyomorúság, bánat, szerencsétlenség és halál? Mindenki csal, hazudik, szenvedést és könnyeket hoz? Hol találhatunk valamelyes nyugalmat és örömet? Bizonyára egy másik létben. Amikor a lélek megszabadul a földi megpróbáltatásoktól."
Author: Guy De Maupassant
13. "Igen, részben igazad van. Egyvalamiben azonban semmiképp: nem ugyanaz nem megszületni, mint meghalni, mert aki meghal, nyomot hagy maga után, és ezt tudja is. Tudja, hogy soha többé semmirol sem lesz tudomása, de nyomok és emlékek maradnak utána. Hogy hiányozni fog – ezt te magad is mondtad –, és hogy akik ismerték, nem úgy viselkednek majd, mintha sohasem létezett volna. Lesz, aki buntudatot érez; aki azt kívánja, bárcsak jobban bánt volna vele az életben; aki sír miatta, és nem érti, miért nem felel, s aki megszenvedi a hiányát."
Author: Javier Marías
14. "Az érzelmek fejlesztése lassú, reménytelenül lépcsozetes folyamat. Ha az ember belekezd, nagyon nehéz kiszállnia; megszokjuk, hogy meghatározott, rögzült formában gondoljunk valakire – persze kívánni is kell –, és errol nem lehet csak úgy egyik pillanatról a másikra leszokni, de hónapok, sot évek alatt sem, olyan eros a tapadás. S ha csalódás ér, a valószeruség törvényeinek ellentmondva még azt is legyozzük, árnyaljuk, tagadjuk és megpróbáljuk elásni."
Author: Javier Marías
15. "[…] valójában bárki megsemmisíthet bennünket, ahogyan meg is hódíthat bárki, és ebben rejlik törékenységünk lényege."
Author: Javier Marías
16. "Ez ido tájt szokásban volt az Amerikába indulók között, hogy színes fonalgombolyagokat vittek magukkal a fedélzetre, egyik végüket kidobták a partra, hogy a búcsúzkodó rokonok megragadhassák. Megszólal a Giulia kürtje, és a hajó lassan elhagyja a partot. A színes fonalak megfeszülnek a víz felett. Mindenki ordít, hadonászik, búcsúszavak harsannak, csecsemoket emelnek a magasba egy búcsúpillanatra, amire egyikük sem fog emlékezni. Felzúgnak a hajócsavarok, zsebkendok repkednek, a fedélzetrol a partra ívelo fonalak megfeszülnek, ettol pörögni kezdenek, eloször csak lassan, aztán egyre gyorsabban, piros, sárga, kék, zöld színek cikáznak, miközben a hajó is egyre gyorsul. Az utasok tartják a fonalakat, amíg bírják, próbálják minél késobb elveszteni a fonal túlsó végén az arcokat, végül azonban a fonalak elszakadnak, egyik a másik után, s a végük ott himbálódzik a hullámokon, szabadon."
Author: Jeffrey Eugenides
17. "Mellettem, aztán elottem jelent meg a sötét, sáros árnyék. Havon és jégen csúszva az obszidiánomért nyúltam, készen rá, hogy a hegyét beledöfjem az arumba, mindegy, hogy hol. Már várta a mozdulatot. Kart formált magának, és gyomron vágott vele. Felemelkedtem, aztán az oldalamra zuhantam. Éles fájdalom vágott a csontjaimba. Hanyatt fordultam, kipislogtam a havat a szemembol. Már értettem, miért tiltakozott Daemon olyan hevesen az ellen, hogy én is arumokra vadásszak. Éppen most nyomtak le, és a harc még el sem kezdodött. A vészjósló árnyék ismét megjelent mellettem. Már nem viselt emberi formát: amikor megszólalt a hangja gonosz mormolásként hatolt a gondolataim közé. Te nem luxsszen vagy, de azért ssspeciálisss. Miféle erokkel bírsssz? Erok? Amiket Daemon adott át, amikor megváltoztatott. Az arum most megöl, és elveszi ezeket."
Author: Jennifer L. Armentrout
18. "De akármilyen gyorsan is szaladtam, az arum gyorsabb volt. Mellettem, aztán elottem jelent meg a sötét, sáros árnyék. Havon és jégen csúszva az obszidiánomért nyúltam, készen rá, hogy a hegyét beledöfjem az arumba, mindegy, hogy hol. Már várta a mozdulatot. Kart formált magának, és gyomron vágott vele. Az ütés ereje a levegobe lökött, aztán az oldalamra zuhantam. Éles fájdalom vágott a csontjaimba. Hanyatt fordultam, kipislogtam a havat a szemembol. Már értettem, miért tiltakozott Daemon olyan hevesen az ellen, hogy én is arumokra vadásszak. Éppen most nyomtak le, és a harc még el sem kezdodött. A vészjósló árnyék ismét megjelent mellettem. Már nem viselt emberi formát: amikor megszólalt a hangja gonosz mormolásként hatolt a gondolataim közé. Te nem luxsszen vagy, de azért ssspeciálisss. Miféle erokkel bírsssz?"
Author: Jennifer L. Armentrout
19. "Azt, amikor a szellem széttöri a bilincseit, menekülést keres, és szabadságra vágyik. Ez tehát a boldogság, egyben azonban elszakadás a földi dolgoktól, s a legnagyobb bölcsesség is. Az igazi boldogság az éntol való megszabadulás, a szeretok boldogsága, akiket Platón mindenki közül a legboldogabbnak nevez."
Author: Johan Huizinga
20. "Megs to Jules "Go get your apagasms."
Author: Kristen Proby
21. "Karou szeretett volna olyan lány lenni, aki önmagában teljes, jól érzi magát magányosan, és derus. De nem olyan volt. Magányos volt, és félt a benne lévo hiányosságtól, mintha az képes volna terjeszkedni… és megszüntetni ot. Arra vágyott, hogy mellette legyen valaki, aki kézzel fogható. Könnyed ujjak a tarkóján és egy hang, amely fogadja a sötétben. Valaki, aki esernyovel várja, hogy hazakísérje az esoben, és napsugárként mosolyog rá, amikor megjön. Aki táncol vele az erkélyén, megtartja az ígéreteit és ismeri az o titkait, és teremt egy aprócska világot, bárhol legyen is, csakis Karouval meg a maga karjával, suttogásával és Karou belé vetett bizalmával."
Author: Laini Taylor
22. "Felettébb örülök, hogy nem várandós, szívem: köszönet és hála érte Grignan úrnak. Majd írja meg, vajon minek tudható be ez a jótétemény, az önmérsékletének vagy a maga iránti igaz érzéseinek, s vajon maga is nem boldog-e, hogy járhat-kelhet egy kicsit, és sétálhat abban a Provence-ban, a narancsfák között, s hogy mikor együtt leszünk majd, nem kell attól tartania, hogy elesik és megszül."
Author: Madame De Sévigné
23. "After 1656 the Dutch, who had gained control over the Moluccas, chose the islands that could be most easily defended. They then burned all the nutmeg trees on the other islands to make sure no one else could profit from the trees. Anyone caught trying to smuggle nutmeg out of the Moluccas was put to death. The Dutch also dipped all their nutmegs in lime (a caustic substance) to stop the seed from sprouting and to prevent people from planting their own trees. Pigeons, however, defied these Dutch precautions. Birds could eat nutmeg fruits, fly to another island and leave the seeds behind in their droppings."
Author: Meredith Sayles Hughes
24. "Ránk telepedett a csönd, az a fajta jótét hallgatás, amely idorol idore megszakítja idegenek hétköznapi beszélgetését, és lehetovè teszi, hogy baj nélkül visszatérjenek életük ismeros keretei közé."
Author: Michael Cunningham
25. "A szív nem szokott megszakadni. Ha megszakadna talán jobb lenne."
Author: Stephen King
26. "Mindkettonkben háború dúl. Van, hogy ez tart életben bennünket. Máskor azonban a megsemmisülésünkkel fenyeget."
Author: Veronica Roth

Megs Quotes Pictures

Quotes About Megs
Quotes About Megs
Quotes About Megs

Today's Quote

Archeology and ecology can go hand in hand."
Author: Carlos Salinas De Gortari

Famous Authors

Popular Topics