Top Muleum Quotes

Browse top 1 famous quotes and sayings about Muleum by most favorite authors.

Favorite Muleum Quotes

1. "Vi sa aldri museum med mindre det var noen utenforstående til stede. Nå er det bare jeg som kan si muleum og skjønne hva det betyr og hvorfor det er et bra ord, men sjarmen med det er borte, eller i hvert fall sterkt redusert, på samme måte som gleden ved mye av det man har delt med andre blir redusert når disse andre faller ned i fly. Jeg kan ikke bruke muleum lenger fordi de jeg brukte det sammen med er borte. Så enkelt er det. Hver eneste dag gjør og sier mennesker ting som forsvinner når de selv forsvinner."
Author: Erlend Loe

Muleum Quotes Pictures

Quotes About Muleum

Today's Quote

T?i sao? T?i sao khi nhìn l?i quá kh? thì nh?ng gì d?p d? c?a chúng ta l?i r?n n?t b?i s? th?t x?u xa ti?m ?n trong dó? T?i sao h?i ?c v? nh?ng nam tháng hôn nhân nhu?m cay d?ng khi l? ra r?ng ngu?i kia ch?ng ?y nam có m?t ngu?i tình? Vì ngu?i ta không th? h?nh phúc trong tình c?nh dó du?c? Song ngu?i ta dã h?nh phúc co mà? Có lúc h?i ?c không trung thành v?i h?nh phúc, n?u k?t c?c di?n ra dau d?n. Vì h?nh phúc ch? dúng th?t n?u nó vinh vi?n t?n t?i? Vì ch? cái gì dã t?ng dau d?n, cho dù không ý th?c và không nh?n ra, m?i k?t thúc dau d?n? Nhung th? nào là n?i dau không ý th?c và không nh?n ra?"
Author: Bernhard Schlink

Famous Authors

Popular Topics