Famous Quotes About Nag Iisa

Browse 3 famous quotes and sayings about Nag Iisa.

Top Quotes About Nag Iisa

1. "Hindi ba't masarap isipin na ang dalagang kahati mo sa popcorn sa mga movie dates noong high school at ang babaeng nagpapahid ng pain killer sa nirarayuma mong tuhod, ay iisa?"
Author: Jayson G. Benedicto
2. "Hindi lahat ng bagay na nakahain sa harap mo ay dapat mong kainin. Mas lalo na kung kasalukuyan ka nang ngumunguya sa nauna mong sinubong pagkain. Baka mabulunan ka.Hindi rin sapat na dahilan ang "tao lang ako". Dahil yun mismo ang paliwanag kung bakit dapat kang umiwas. Tao ka. Hindi isang penguin na pwedeng makipag-mate kahit kanino, dahil pinagtabi kayo ng zoo keeper sa iisang pugad."
Author: Jayson G. Benedicto
3. "Ilang dantaon po mula ngayon, kapag naliwanagan at natubos na ang sangkatauhan, kapag wala nang mga lahi, kapag malaya na ang lahat ng mga bayan, kapag wala nang nang-aalipin at napaaalipin, mga kolonya at mga metropolis, kapag naghahari na ang iisang katarungan at ang bawat isa'y mamamayan na ng daigdig, tanging ang pagsampalataya po sa siyensiya ang malalabi. Magiging singkahulugan ng bulag na pagsamba ang patriyotismo at sinumang magmagaling na nagtataglay ng katangiang ito ay walang alinlangang ibibilanggo na tulad ng isang may nakahahawang sakit, isang manliligalig sa kaayusang lipunan."
Author: José Rizal

Quotes About Nag Iisa Pictures

Quotes About Nag Iisa
Quotes About Nag Iisa
Quotes About Nag Iisa

Today's Quote

Idag samlar vi skor och bilar, igår flintyxor. Utan tvivel har arkeologer funnit betydligt fler flintyxor än vad människan rimligtvis behövde. Jag tror att flintyxorna handlar om en längtan, kanske en rädsla. Om jag bara har tillräckligt många flintyxor, eller skor, eller ett nyrenoverat kök så kan inget ont hända. Det är den där dödsångesten igen. Den otäcka insikten att allt, allt, allt är förgängligt. Jag kommer att dö, men mina flintyxor kommer att finnas kvar. (Och de fanns ju kvar, eller hur? Men vad hjälper det?)"
Author: Ann Heberlein

Famous Authors

Popular Topics