Top Nanay Quotes

Browse top 3 famous quotes and sayings about Nanay by most favorite authors.

Favorite Nanay Quotes

1. "Uh- you shouldn't mock orange if I were you - Why not?*everyone sings* He will He will mock youHe will He will mock you*orange starts singing*Hey buddy bannanaYou live in a habanayou small like a cabanabut sdon't worry it's gonna be great somedayReally?Orange: Nope..Not really*Everyone sings*He will He will mock youHe will He will mock you."
Author: Annoying Orange
2. "Tatlo ang magulang ng henerasyon natin. Ang tatay, ang nanay, at ang mga patalastas o media. Kaya kung mahina yung dalawang nauna, naagawan sila ng ikatlo sa pagpapalaki sa bata."
Author: Bob Ong
3. "A: Oy! Oy! Oy ba't sumisingit 'yan ha?! Hoy! Mahilig ka ba sa singit? Hoy!B: Hwsht! Pabayaan mo na, tsong... Big time 'yan eh...'Wag mo na anuhin. Nanay n'yan senador, erpat n'ya general, kapatid n'ya kongresman, kapitbahay nila meyo --A: Pwes ako anak ng Diyos! Tatay ko Poong Maykapal at utol ko si Hesukristo!! Ano?! Ha?!"
Author: Manix Abrera

Nanay Quotes Pictures

Quotes About Nanay
Quotes About Nanay
Quotes About Nanay

Today's Quote

Three out of the four are good choices.''Three out of-' Her voice strangled. 'And the fourth?'He waved a hand. 'An outside chance. Besides' - his eyes stayed on the ledger - 'whoever the winner, the prize will be immense enough that he will become a prize himself, whatever his previous faults or station."
Author: Anne Mallory

Famous Authors

Popular Topics