Top Oberoende Quotes

Browse top 2 famous quotes and sayings about Oberoende by most favorite authors.

Favorite Oberoende Quotes

1. "Föräldrakärlek är den enda kärleken där det slutliga målet måste vara skillsmässa. En mor som sätter värde på sonens strävan efter oberoende och uppmuntrar honom att skiljas från henne när han behöver det ger honom mycket viktiga verktyg för att handskas med livet. När modern är villig att låta sonen etablera sin egen identitet genom att låta honom ta risker på egen hand och låta honom göra sina egna misstag, och ändå finns till hands om han skulle behöva henne, bidrar hon till att skapa en människa som har förtroende för sig själv och sin förmåga.Den förkvävande modern hindrar och begränsar i stället sonens utveckling genom att styra honom för mycket och få honom att känna sig oduglig och hjälplös."
Author: Susan Forward
2. "Alla barn längtar att känna sig trygga, skyddade och älskade av sina föräldrar. De behöver också få lov att växa upp och bli oberoende. Paradoxalt nog kan människor bli oberoende vuxna bara om deras behov av beroende blev fyllt när de var barn. Om deras behov av beroende inte fylldes finns det en värkande tomhet inom dem, och den känslan bär de med sig in i vuxenlivet."
Author: Susan Forward

Oberoende Quotes Pictures

Quotes About Oberoende
Quotes About Oberoende

Today's Quote

Swifts, on a fine morning in May, flying this way, that way, sailing around at a great hight, perfectly happily. Then, one leaps onto the back of another, grasps tightly and forgetting to fly they both sink down and down, in a great dying fall, fathom after fathom, until the female utters a loud, piercing cry of ecstasy."
Author: Charlotte Brontë

Famous Authors

Popular Topics