Top Opdragelse Quotes

Browse top 1 famous quotes and sayings about Opdragelse by most favorite authors.

Favorite Opdragelse Quotes

1. "Så lad det være den største forbryder, han er dog et menneske som jeg; også han har været uskyldig! Hvem veed, hvor mange haarde kampe han kjæmpede, før han gjorde det første skridt til sin ulykke; lidt efter lidt gled han dybere, - pludselig bliver ingen en forbryder: det ere lidenskaber, opdragelse og en forunderlig sammenkjædning af omstændigheder, som danner vores livs malerie, - vi maa afskye forbryderens handlinger, men kan menneskeligheden dadles om den beklager ham? Hvem veed hvorledes vi havde handlet, om vi vare fødte i hans stilling, med hans lidenskaber og begreber?"
Author: Hans Christian Andersen

Opdragelse Quotes Pictures

Quotes About Opdragelse

Today's Quote

Don't ever get old. With each year that passes, the old Viking idea of jumping off a cliff to one's death looks better and better. The only thing to hope for is that you get so senile that you think you're twenty years old again. That would be fun to relive."
Author: Camilla Läckberg

Famous Authors

Popular Topics