Top Recognizing Mistakes Quotes

Browse top 1 famous quotes and sayings about Recognizing Mistakes by most favorite authors.

Favorite Recognizing Mistakes Quotes

1. "He looked so much like me, I could tell that he saw it, too, we shared the smile of recognizing ourselves in each other, how many imposters do I have? DO we all make the same mistakes, or has one of us gotten it right, or even just a bit less wrong, am I the imposter?"
Author: Jonathan Safran Foer

Recognizing Mistakes Quotes Pictures

Quotes About Recognizing Mistakes

Today's Quote

Ka njerëz që kanë nevojë për të: një dashuri të madhe dhe të paarritshme. Ajo anë e mirë e jetës, e cila ty të shkakton dhimbje dhe të kujton se sa banale dhe e ligë është pjesa tjetër."
Author: Christine Grän

Famous Authors

Popular Topics