Top Sa Mga Lalaki Quotes

Browse top 1 famous quotes and sayings about Sa Mga Lalaki by most favorite authors.

Favorite Sa Mga Lalaki Quotes

1. "Ba't ba naghahalikan ang mga utaw? Para magpalitan ng laway? Magdikit ang mga dila? Bakit hindi mga ilong na gaya sa ibang bansa, o kaya ay mga balikat? Bakit maski sa pisngi lang siya nahalikan ni Homer ay parang ang kaluluwa niya ang tinamaan ng nguso nito? At andito na rin lang tayo sa subject ng paghahalikan, me pagkakaiba ba kapag lalaki o babae o kapwa lalaki o kapwa babae ang mga ngusong nagdidikit? Paano ang mga walang nguso?"
Author: Ricky Lee

Sa Mga Lalaki Quotes Pictures

Quotes About Sa Mga Lalaki

Today's Quote

Religion was supposed to be a matter of faith. Gods were not supposed to jump on your desk and snarl at you. They weren't supposed to sit in your office smoking cigarettes. God's didn't do anything. They were supposed to ignore you and let you suffer and die having never known whether your religion was a waste of time. Faith."
Author: Christopher Moore

Famous Authors

Popular Topics