Top Sa Pag Iwas Quotes

Browse top 1 famous quotes and sayings about Sa Pag Iwas by most favorite authors.

Favorite Sa Pag Iwas Quotes

1. "Hindi lahat ng bagay na nakahain sa harap mo ay dapat mong kainin. Mas lalo na kung kasalukuyan ka nang ngumunguya sa nauna mong sinubong pagkain. Baka mabulunan ka.Hindi rin sapat na dahilan ang "tao lang ako". Dahil yun mismo ang paliwanag kung bakit dapat kang umiwas. Tao ka. Hindi isang penguin na pwedeng makipag-mate kahit kanino, dahil pinagtabi kayo ng zoo keeper sa iisang pugad."
Author: Jayson G. Benedicto

Sa Pag Iwas Quotes Pictures

Quotes About Sa Pag Iwas

Today's Quote

People leave imprints on our lives, shaping who we become in much the same way that a symbol is pressed into the page of a book to tell you who it comes from. Dogs, however, leave paw prints on our lives and our souls, which are as unique as fingerprints in every way."
Author: Ashly Lorenzana

Famous Authors

Popular Topics