Top Sa Pag Iwas Quotes

Browse top 1 famous quotes and sayings about Sa Pag Iwas by most favorite authors.

Favorite Sa Pag Iwas Quotes

1. "Hindi lahat ng bagay na nakahain sa harap mo ay dapat mong kainin. Mas lalo na kung kasalukuyan ka nang ngumunguya sa nauna mong sinubong pagkain. Baka mabulunan ka.Hindi rin sapat na dahilan ang "tao lang ako". Dahil yun mismo ang paliwanag kung bakit dapat kang umiwas. Tao ka. Hindi isang penguin na pwedeng makipag-mate kahit kanino, dahil pinagtabi kayo ng zoo keeper sa iisang pugad."
Author: Jayson G. Benedicto

Sa Pag Iwas Quotes Pictures

Quotes About Sa Pag Iwas

Today's Quote

I'll never tell you to stop loving. You see, I believe in hopeless love. Oh yes. I believe in it with all my heart, though you may discount the heart of an old nanny like me. For real love brings pain. Real love means sacrifices and hurts and all the thousand shocks of life. But it also means beauty, true beauty."
Author: Anne Elisabeth Stengl

Famous Authors

Popular Topics