Top Samfunn Quotes

Browse top 2 famous quotes and sayings about Samfunn by most favorite authors.

Favorite Samfunn Quotes

1. "Poirot sa: - Offerets moralske karakter har intet med saken å gjøre. Et menneske som har gjort noe så uhyrlig som å ta et annet menneskes liv, kan ikke få lov til å gå løs i samfunnet. Det sier jeg, Hercule Poirot, og det er min uforgripelige mening. Nå og alltid."
Author: Charles Dickens
2. "[...] og at han la særlig vekt på å gjennomgå Ibsens dramaer med sine elever, da var det den andre kunne si: Ja, Ibsen, ja, han ligger nok for høyt for meg, eller: Nei, du vet, jeg har aldri kommet til å interessere meg for litteratur, og i dette lå det en beklagelse, og den var ikke deres egen, for de var jo så lite interessert i litteratur og Ibsens dramaer at de ikke så noen grunn til å beklage det, hva i himmelens navn var det de skulle beklage, for sin egen del? Nei, det var som samfunnsmennesker de fant det nødvendig å uttrykk denne beklagelse, altså beklagelse som et nødvendig uttrykk for den dannelse ethvert sivilisert samfunn søker å gi sine borgere, og som det, som man ser, i dette tilfellet hadde lykkes med. At enkle samtaler mellom gamle kjente som tilfeldigvis treffes etter noen år, arter seg slik, og ikke på stikk motsatt vis, på dette bygger et hvert sivilisert samfunn sine fundamenter, hadde han ofte tenkt, ikke minst i de siste åra."
Author: Dag Solstad

Samfunn Quotes Pictures

Quotes About Samfunn
Quotes About Samfunn

Today's Quote

The only two questions we may now ask about a punishment are whether it deters and whether it cures. But these are not questions on which anyone is entitled to have an opinion simply because he is a man. He is not entitled to an opinion even if, in addition to being a man, he should happen also to be a jurist, a Christian, and a moral theologian. For they are not question about principle but about matter of fact; and for such cuiquam in sua arte credendum."
Author: C.S. Lewis

Famous Authors

Popular Topics