Top Sared Quotes

Browse top 2 famous quotes and sayings about Sared by most favorite authors.

Favorite Sared Quotes

1. "Gadsimti sapluda viena gaistoša mirkli. Pagatne paklupa, parsteigta negaidot. Nomaucas ka veca cuskas ada. Pagatnes zimes, retas, veco karu ievainojumi un atkapšanas dienas- viss pazuda. Palika tikai aura. taustama vizma, ko vareja redzet tikpat vienkarši ka udeni upe vai sauli debesis. Sajust ka svelmi karsta diena vai zivs piekeršanos pie aka. Ta bija tik saredzama, ka neviens to nepamanija."
Author: Arundhati Roy
2. "Ja runa ir par varu, sievietes nav tik godkarigas ka virieši. Vinam nav nepieciešama redzama vara. Pilnigi pietiek ar tadu, kas sniedz visu, ko vinas velas. Drošibu. Edienu. Baudu. Atriebibu. Mieru. Sieviete ir ta racionala, planojoša valdniece, kas nedoma tikai par kauju vai uzvaras svinibam. Ta ka speja saredzet sava upura vajas vietas vinai ir iedzimta, vina instinktivi zina, kad un kur jaizdara trieciens. Un kad labak japaliek mala."
Author: Jo Nesbø

Sared Quotes Pictures

Quotes About Sared
Quotes About Sared

Today's Quote

The decor was attractive and strong, but blander than she would have thought his wealth and position afforded him. Caren couldn't see the point of having that much money if all of it led to beige."
Author: Attica Locke

Famous Authors

Popular Topics