Top Sared Quotes

Browse top 2 famous quotes and sayings about Sared by most favorite authors.

Favorite Sared Quotes

1. "Gadsimti sapluda viena gaistoša mirkli. Pagatne paklupa, parsteigta negaidot. Nomaucas ka veca cuskas ada. Pagatnes zimes, retas, veco karu ievainojumi un atkapšanas dienas- viss pazuda. Palika tikai aura. taustama vizma, ko vareja redzet tikpat vienkarši ka udeni upe vai sauli debesis. Sajust ka svelmi karsta diena vai zivs piekeršanos pie aka. Ta bija tik saredzama, ka neviens to nepamanija."
Author: Arundhati Roy
2. "Ja runa ir par varu, sievietes nav tik godkarigas ka virieši. Vinam nav nepieciešama redzama vara. Pilnigi pietiek ar tadu, kas sniedz visu, ko vinas velas. Drošibu. Edienu. Baudu. Atriebibu. Mieru. Sieviete ir ta racionala, planojoša valdniece, kas nedoma tikai par kauju vai uzvaras svinibam. Ta ka speja saredzet sava upura vajas vietas vinai ir iedzimta, vina instinktivi zina, kad un kur jaizdara trieciens. Un kad labak japaliek mala."
Author: Jo Nesbø

Sared Quotes Pictures

Quotes About Sared
Quotes About Sared

Today's Quote

While we watched without comprehension, she moved away to where none of us wanted to follow. Ruth May shrank back through the narrow passage between this brief fabric of light and all the rest of what there is for us: the long waiting. Now she will wait the rest of the time. It will be exactly as long as the time that passed before she was born."
Author: Barbara Kingsolver

Famous Authors

Popular Topics