Famous Quotes About Satisfied Employees

Browse 1 famous quotes and sayings about Satisfied Employees.

Top Quotes About Satisfied Employees

1. "Employees who believe that management is concerned about them as a whole person - not just an employee - are more productive, more satisfied, more fulfilled. Satisfied employees mean satisfied customers, which leads to profitability."
Author: Anne M. Mulcahy

Quotes About Satisfied Employees Pictures

Quotes About Satisfied Employees

Today's Quote

Chris nadme hrud a zacne se pyšnit. „Mám talent na to dozvedet se myšlenky. Ale musím mlcet -"„Což je dost velký problém," poznamená Nick. Chris pokracuje dál. „Takže musím mlcet a plne se soustredit na danou osobu, ale to se taky nikdy nedarí. Je to proste jen nikdy. A pokud se mi fakt chce."„A vetšinou se mu nechce," doplní Nick."
Author: Adelle R.

Famous Authors

Popular Topics