Top Schrijven Quotes

Browse top 7 famous quotes and sayings about Schrijven by most favorite authors.

Favorite Schrijven Quotes

1. "Sommige mensen lijden omdat ze niet hoeven te leven. Ze hebben alles. Hun natje, hun droogje, een dak boven het hoofd. Maar ze hoeven niet te leven, want ze hebben alles. Als ze een boek waren geweest, zou een recensent vast schrijven: 'Aardig, maar de noodzak ontbreekt'."
Author: Arnon Grunberg
2. "Ik zou een héél boek willen schrijven over een kiezelsteen en over een paars viooltje. Ik zou met één enkele kiezelsteen heel lang kunnen leven en een gevoel kunnen hebben in Gods machtige natuur te leven."
Author: Etty Hillesum
3. "En la forest de Longue Attentechevauchant par divers sentiersm'en voys, ceste année présenteoù voyage de Desiriers.Devant sont aller mes fourrierspour appareiller mon logisen la Cité de Destinée.Et pout mon cœur et moy ont prisl'ostellerie de Pensée.Dedans mon livre de penséej'ay trouvé escripvant mon cœurla vraie histoire de douleurde larmes toute enluminée.In het Woud van Lang Verwachtente paard op pad, dolenderwijs,zie ik mijzelf dit jaar bij machtetot Verlangens' verre reis.Mijn knechtstoet is vooruitgegaanom 't nachtverblijf vast te bereiden,vond in Bestemming's Stad gereedvoor dit mijn hart, en mij ons beiden,de herberg, die Gedachte heet.In 't boek van mijn gepeinzen alvond ik dan, schrijvende, mijn hart;het waar verhaal van bitt're smartverlucht met tranen zonder tal.Charles d'Orléans"
Author: Hella S. Haasse
4. "Om te worden opgemerkt, om over u te horen spreken, moet ge iets maken waarmee zich elk moment de zedenpolitie kan bemoeien. En daar de zedenpolitie zich makkelijk met iets moeit - ge moet maar uw tante of uw schoonmoeder klacht laten neerleggen en het is al van dat - hebt ge het niet zo lastig een roman te schrijven die aangeslagen wordt, een toneelstuk te laten opvoeren dat verboden wordt of een expositie in te richten waar uw schilderijen aangeslagen worden. En dan zijt ge meteen de held, de grote onbegrepen, miskende artiest."
Author: Louis Paul Boon
5. "Wie is nu dichter en wie niet? Gij en ik kunnen het zijn, zonder het misschien zelf te weten! In u kan een verlangen zijn, een vreemde stuwkracht die u naar de pen doet grijpen om neer te schrijven wat ge gezien, gehoord en zeer diep gevoeld hebt. Het moet niet altijd in rijm zijn om kunst te zijn."
Author: Louis Paul Boon
6. "Hoeveel bedroevender nog dan vroeger vond ik het sedert die dag (...) dat ik geen aanleg voor schrijven had en ervan moest afzien ooit een beroemde schrijver te worden."
Author: Marcel Proust
7. "Nooit meer zwijgen,Altijd schrijven.Nooit meer sprakeloos,BEGIN"
Author: Tom Lanoye

Schrijven Quotes Pictures

Quotes About Schrijven
Quotes About Schrijven
Quotes About Schrijven

Today's Quote

With any luck, by the time NASA's space probe hits Pluto, you'll be booking a spaceflight with a privately run suborbital airline."
Author: Burt Rutan

Famous Authors

Popular Topics