Top Seneca Nero Quotes

Browse top 3 famous quotes and sayings about Seneca Nero by most favorite authors.

Favorite Seneca Nero Quotes

1. "[...] Senecas Warnung an Nero: Ganz gleich, wie viele von uns du tötest, dein Nachfolger wird nicht darunter sein"
Author: David Mitchell
2. "As Seneca warned Nero: No matter how many of us you kill, you will never kill your successor."
Author: David Mitchell
3. "Never have I trusted Fortune,' writes Seneca, 'even when she seemed to be at peace. All her generous bounties - money, office, influence - I deposited where she could ask for them back without disturbing me."
Author: Oliver Burkeman

Seneca Nero Quotes Pictures

Quotes About Seneca Nero
Quotes About Seneca Nero
Quotes About Seneca Nero

Today's Quote

Një intelektual thotë një gjë të thjeshtë në një mënyrë të vështirë. Një artist thotë një gjë të vështirë në një mënyrë të thjeshtë."
Author: Charles Bukowski

Famous Authors

Popular Topics