Top Shuar Quotes

Browse top 2 famous quotes and sayings about Shuar by most favorite authors.

Favorite Shuar Quotes

1. "Ne të gjithë jemi duke shkuar për të vdekur, të gjithë ne, çfarë cirku! Kjo vetë duhet të na bëjë ta duam njëri-tjetrin, por kjo nuk e bën. Ne jemi të terrorizuar dhe të rrafshuar nga trivialiteti, ne jemi duke u ngrënë nga asgjëja."
Author: Charles Bukowski
2. "My journey to the land of the Shuar tribe had taught me the importance of practical gifts."
Author: Tahir Shah

Shuar Quotes Pictures

Quotes About Shuar
Quotes About Shuar

Today's Quote

You begin to string words together like beads to tell a story. You are desperate to communicate, to edify or entertain, to preserve moments of grace or joy or transcendence, to make real or imagined events come alive. But you cannot will this to happen. It is a matter of persistence and faith and hard work. So you might as well just go ahead and get started."
Author: Anne Lamott

Famous Authors

Popular Topics