Top Sluta Quotes

Browse top 2 famous quotes and sayings about Sluta by most favorite authors.

Favorite Sluta Quotes

1. "För att ta livet av en människa behöver man ju inte sikta med Buck Jones revolver och göra pangpang med den. Det var inte så jag menade. Utan man kan också döda en människa i sitt hjärta. Man gör så att man slutar att tycka om den människan. Och en vacker dag är den människan död."
Author: José Mauro De Vasconcelos
2. "Du är energi och energi kan inte skapas eller förstöras. Energi ändrar bara form. Och det betyder Du! Den sanna essensen av det som är Du, den rena energin som är Du, har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Du kan inte sluta med att vara [...] Du är evig energi."
Author: Rhonda Byrne

Sluta Quotes Pictures

Quotes About Sluta
Quotes About Sluta

Today's Quote

Let kings estimate their prosperity, not by the righteousness, but by the servility of their subjects. Let the provinces stand loyal to the kings, not as moral guides, but as lords of their possessions and purveyors of their pleasures; not with a hearty reverence, but a crooked and servile fear. Let the laws take cognizance rather of the injury done to another man's property, than of that done to one's own person."
Author: Augustine Of Hippo

Famous Authors

Popular Topics