Famous Quotes About Sluta

Browse 2 famous quotes and sayings about Sluta.

Top Quotes About Sluta

1. "För att ta livet av en människa behöver man ju inte sikta med Buck Jones revolver och göra pangpang med den. Det var inte så jag menade. Utan man kan också döda en människa i sitt hjärta. Man gör så att man slutar att tycka om den människan. Och en vacker dag är den människan död."
Author: José Mauro De Vasconcelos
2. "Du är energi och energi kan inte skapas eller förstöras. Energi ändrar bara form. Och det betyder Du! Den sanna essensen av det som är Du, den rena energin som är Du, har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Du kan inte sluta med att vara [...] Du är evig energi."
Author: Rhonda Byrne

Quotes About Sluta Pictures

Quotes About Sluta
Quotes About Sluta

Today's Quote

Gen was sleeping the sleep of the heavily drugged."
Author: Ann Patchett

Famous Authors

Popular Topics