Top Sluta Quotes

Browse top 2 famous quotes and sayings about Sluta by most favorite authors.

Favorite Sluta Quotes

1. "För att ta livet av en människa behöver man ju inte sikta med Buck Jones revolver och göra pangpang med den. Det var inte så jag menade. Utan man kan också döda en människa i sitt hjärta. Man gör så att man slutar att tycka om den människan. Och en vacker dag är den människan död."
Author: José Mauro De Vasconcelos
2. "Du är energi och energi kan inte skapas eller förstöras. Energi ändrar bara form. Och det betyder Du! Den sanna essensen av det som är Du, den rena energin som är Du, har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Du kan inte sluta med att vara [...] Du är evig energi."
Author: Rhonda Byrne

Sluta Quotes Pictures

Quotes About Sluta
Quotes About Sluta

Today's Quote

Giulio was against our meeting. He didn't want me getting mixed up in things that, in his opinion, were no concern of mine. For decades the respectable people here did nothing but repeat that the Mafia was no concern of theirs but only involved the people involved in it. But I used to teach my pupils that the see-nothing, know-nothing attitude is the most mortal of sins. So now that its my turn to tell what I saw, I'm supposed to take a step back?"
Author: Andrea Camilleri

Famous Authors

Popular Topics